Viden, udvikling og samvær
4700 NæstvedVælg område
Vis underviser
Bodil Heiede
Ledige pladser

Danmark i middelalderen - Foredragsrække

Ved spørgsmål ring til 20 40 42 10

Danmark i middelalderen
Middelalderen som kulturens vugge

Præsentation af foredragsserien

Formålet med denne foredragsserie er at give et indtryk af livet i Danmark i middelalderen. I middelalderen blev Danmark et selvstændigt og samlet rige. Livet i Danmark kom til at bære præg af den internationale kultur som fandtes i det kristne Europa. I Danmark sættes begyndelsen på middelalderen til ophøret af vikingetogterne og kristendommens indførelse. Første foredrag kommer til at handle om slutspurten i samlingen af Danmark som kongerige under Knud den Store og Svend Estridsen. Begge konger havde europæisk format og deres personlige historie og politiske indsats tegner et Danmark med rige muligheder. I de følgende foredrag vil middelalderkulturen blive belyst i sin mangfoldighed. Vi dykker ned i historiens persongalleri og finder eksempler på menneskenes livsbetingelse og personlige udfordringer.

Hvert foredrag er koncentreret om et bredt tema, der følges op igennem middelalderen. Dette sker i kombination med konkrete nedslag i historien som binder foredragene sammen i en kronologisk rækkefølge. Foredragene egner sig også til at blive hørt uafhængigt af hinanden.

Der serveres kaffe/the og småkager i pausen ved alle foredrag

1. Foredrag: Mandag den 28. januar 2019 kl. 19.00 - 21.00
Livet som bonde, borger og ridder

Det danske landbrug i tidlig middelalder var inde i en opgangstid. Det opdyrkede areal blev kraftigt udvidet, og der grundlagdes nye landsbyer overalt. Et varmere klima og forbedret landbrugsteknik prægede tiden. Byerne voksede langsomt frem under kongelig beskyttelse, og den danske infrastruktur kom til at sigte imod havet og handelen på Østersøen. Befolkningen organiserede sig lokalt i fællesskaber, der kunne sikre dagen og vejen f.eks. byernes gilder og laug. Borgbyggeriet tog fart allerede i Valdemartiden, men er bedst kendt fra 1300-tallet. Ridderviser og ridderturneringer sikrede underholdningen, mens stridigheder imellem de forskellige grene af kongeslægten bragte landet til politisk sammenbrud. Mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286 og kampene imod de fredløse, der dømtes for mordet satte turbo på en opsplitning af landet i pantelen. Danmark som stormagt var midlertidigt i knæ, men menneskenes liv bestemtes til stadighed af deres familiebaggrund og de traditionelle livsmønstre.

2. Foredrag: Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 - 21.00
Kvindernes liv og dronninger som regenter

Kvinderne var med i samfundslivet på alle leder og kanter, som ansvarlige for hjem og familie, men også som ægtefæller og partnere for deres mænd. Især som enker kunne kvinder få stor betydning og magt. De kønsroller der ligger gemt i ordene sværdsiden og spinnesiden fremhæver kønsforskellenes betydning. Kvindernes magtsfære var i høj grad mere uofficiel og hjemlig end mændenes. Diskussionen om de stærke kvinder i vikingetiden fortsætter til stadighed. Kirkens betydning for kvindernes rolle i middelalderen er også omdiskuteret. Kirken forbød udsættelse af børn i naturen til at dø - en praksis som især ramte pigebørn. Kirken ændrede også ægteskabsritualet og gjorde skilsmisser til en vanskelig gennemførlig undtagelse. Kirkens dyrkelse af Jomfru Maria lærte mændene, at kvinderne har krav på beskyttelse, hvilket havde både ulemper og fordele. I den senere middelalder fandtes der flere stærke dronninger, der fungerede som regenter. Jeg vil især se på Margrethe Sambiria, Agnes og Margrethe den Første.

3. Foredrag: Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00 - 21.00
Krise, pest og unionstid i senmiddelalderen

1300-tallet bød på landbrugskrise og pest, og Danmark faldt fra hinanden i pantelen styret uden en konge. Den store folkedød medvirkede til en efterfølgende opgangstid og store ændringer i ejendomsforholdene. Margrethe den I samlede hele Norden i Kalmarunionen. Den svenske modstand imod Unionen havde mange motiver, og med det Stokholmske Blodbad foranstaltet af Chr. den II sluttede svenskernes medlemskab af Unionen. Chr. Den II bar senmiddelalderens fremdrift i sig, men hans personlige dilemmaer væltede spillet for ham. Efterfølgeren Frederik den I forstod at gå på line i et samfund, der var på vej imod borgerkrig. Med Chr. den III´s sejr i denne borgerkrig kaldet Grevens Fejde igangsattes en samfundsomvæltning, der går under navnet Reformationen, der på alle leder og kanter afsluttede middelalderen. Riddervæsenets og katolicismens tid var forbi.

Foredragsholder
Bodil Heiede er cand. mag. i religion og historie. I studietiden var hun ansat på Frederiksborg slot, på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og på Rosenborg slot. Siden har hun været gymnasielærer i 25 år primært i Næstved. Sideløbende har hun været engageret som foredragsholder og forfatter til artikler om historiske emner. Hun har også erfaringer som redaktør bl.a. af Religionslærerforeningens tidskrift "Religion". Hun har holdt foredrag og skrevet om kristningen af Danmark, helgendyrkelse, klosterplanter, voldsteder samt kirke- og byhistorie. Hun har desuden arrangeret mange studierejser til europæiske storbyer og fungeret som guide på turene.

Mere om dette kursus

Priser og tilmelding


Kursusinformation

Start: 28-01-2019, kl. 19:00

Ugedag Mandag
Holdnr191-910
Adresse Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved
LokaleMusikstalden
Holdtimer6
Antal mødegange3
AfdelingAOF Næstved og Susålandet

Kursusdage

28-01-2019 Mandag 19:00  -  21:00
25-02-2019 Mandag 19:00  -  21:00
25-03-2019 Mandag 19:00  -  21:00

Faktaoplysning

Betalingsbetingelser


Tilføj til min kalender

Her har du mulighed for at føje dette arrangement til din kalender, f.eks. for at reservere datoen, også selv om du ikke har tilmeldt dig: Tryk på "tilføj til min kalender" Tryk på "åben knap" Lykkes det ikke, så tryk "gem" i stedet for "åbn" og importer fra din kalender.