Viden, udvikling og samvær
4700 NæstvedVælg område
Vis underviser
Tommy P. Christensen
Ledige pladser

Historien om Danmark - 6 foredrag

Ved spørgsmål ring til 20 40 42 10

Historien om Danmark - fortalt for de voksne
6 historiske foredrag med Tommy P. Christensen

Historien om Danmark - fortalt for de voksne

Historien om Danmark har vakt berettiget opmærksomhed og inspireret af tv-serien og de tilhørende bøger tager AOF nu fat på en Danmarkshistorie for voksne. Gennem 24 foredrag bevæger vi os fra jægere og samlere frem til velfærdsstat, energikrise, atomkraft og klimaforandringer. Vi ser først og fremmest på tidens begivenheder i Danmark, men forsøger også lige at rette blikket lidt ud over det danske riges snævre grænser.
Denne foredragsrække er specielt udarbejdet til de historisk interesserede voksne, der har fået appetit på mere dansk historie, og vi søger at fastholde de store linjer gennem oldtid, middelalder og nyere tid frem til slutningen af 1900-tallet.
Der vil blive udarbejdet et omfattende, skriftligt undervisningsmateriale med litteraturhenvisninger, som udleveret undervejs. Vores rorgænger ved alle 24 foredrag (efteråret 2017 og foråret 2018) bliver kulturhistorikeren, cand.mag. Tommy P. Christensen, fhv. museumsinspektør fra Malmø Museer, der er yderst kritisk til tidens postfaktuelle tågehorn.

Historien om Danmark - fortalt for de voksne

Uge 3 fredag d. 19. januar 2018
(13) Stænderforsamlingerne, nationale strømninger, det indskrænkede monarki og standssamfundet på vej mod klassesamfundet
Såkaldt "oplyst enevælde" blev kendetegnende for den sene enevælde, hvor kongemagten måtte give afkald på Norge og eksperimentere med rådgivende stænderforsamlinger. Napoleonskrigenes voldsomme omvæltninger i Europa blev for Danmarks vedkommende afløst af biedermeier-hygge, skandinavisme og nye nationale strømninger. De sidste gav et forvrænget billede af den danske sejr i 1848, og skulle blive skæbnesvangert i 1864.
Hvor nye revolutioner blussede op 1848 rundt om i Europa, fik danskerne i stedet indskrænket monarkiet og indførelsen af parlamentarismen og ministeransvar.
Tiden efter 1864 blev præget at industrialismen og forsøg på at anskue den skrumpede danske nationalstat som en stærk sproglig og kulturel enhed.
Forsvarssagen og en styrkelse af det nationale i undervisning, kunst, kultur skulle sikre en national-konservativ indstilling i det danske folk. Snart skulle socialistiske agitatorer dog tilbyde det arbejdende folk en ganske alternativ dagsorden.

Uge 4 fredag d. 26. januar 2018
(14) Verdenskrigen, revolution og den svære parlamentariske vej
Den danske andelsbevægelse og dernæst den danske arbejderbevægelse tilbød henholdsvis gårdmænd og arbejderbefolkningen nye sociale fællesskaber, ligesom den partipolitiske organisering fik stor betydning. Nu kunne man få sine egne repræsentanter på tinge og vælgerne viste deres folkevalgte stor respekt.
Danmark forblev dog en småstat, hvor den store nabo i syd kastede skygge og englænderne ønskede uhindret adgang til Østersøen. Under Den Store Krig havde Danmark held til at fastholde sin neutralitet, og der er (måske med rette ?) blevet hævdet, at Københavns Befæstning fik de krigsførende parter til at være tilbageholdende.
Derimod blev den bolsjevikkernes revolution i Rusland og dens mulige eksport til Tyskland og de nordiske lande et tema, der kom til at sætte sit præg på hele mellemkrigstiden. Parlamentarisk måtte det gamle godsejerparti Højre (der i 1915 ændrede navn til Det Konservative Folkeparti), acceptere at først Socialdemokraterne (fra 1884) og siden kommunister (fra 1932) med danskernes stemmer i ryggen indtog deres pladser på Rigsdagen.

Uge 5 fredag d. 2. februar 2018
(15) Kvindens stilling og Fædrelandets forsvar
Væsentlige brikker til den danske kvindebevægelses historie blev lagt fra venstrepolitikeren Frederik Bajer i 1886 fremsatte et lovforslag om kommu-nal stemmeret til kvinder og frem til grundlovsændringen i 1915.
I 1907 dannedes Landsforbundet for Kvinders Valgret, der med tiden voksede til 160 lokalafdelinger med omkring 12.000 medlemmer rundt om i Danmark. Året efter kom et afgørende gennembrud med kvindelig stemmeret og valg-barhed til de kommunale råd.
Estrup havde i gennem provisorietiden fastholdt finansieringen af Købehavns Befæstning og efter den 1. verdenskrigs afslutning begyndte afviklingen af det kæmpe forsvarsanlæg. Neutralitetspolitikken blev fastholdt og suppleret med nedskæringer i forsvaret, der skulle vise stormagterne, at danskerne var et fredeligt folk, der satsede på uddannelse og sundhed.
Vi fik Sønderjylland tilbage med fredelige midler i 1920, satsede på Folke-forbundets autoritet, når stormagterne truede og vi indgik en ikke-angrebspagt med Hitlers Tyskland. Statsminister Stauning afviste, at vi skulle være "Nordens lænkehund" og man håbede vi kunne gentage succesen fra den 1. verdenskrig, hvis der på ny skulle blive krig i Norden.

Uge 6 fredag d. 9. februar 2018
(16) Besættelsen, den illegale presse
- en spirende modstandsbevægelse og SOE
Med et pennestrøg i 1940 rettede Adolf Hitler besættelsen af Jylland til "Dänemark", og dermed var scenen sat til "De 5 onde År".
Vi ser på begivenhederne d. 9. april, den tyske operationsplan (Weserübung) og situationen på Færøerne, Island og i Grønland.
Samarbejdspolitikken skulle sikre danske værdier, danske arbejdspladser og den danske levestandard. Hvordan gik det så i krigens første år og hvad ville danskerne havde vundet på at tone rent flag og få skabt "norske tilstande" fra begyndelsen? Vi kaster også et blik over Sundet, hvor Sverige havde held til at bevare sin neutrale status gennem hele krigen, og blev derved en uvurderlig bagdør for danskere, der var på kollisionskurs med den tyske besættelses-magt. Vi hører om de, der ønskede "norske tilstande" og dem der var mere optaget af handel og industri, levevilkår og beskæftigelsen.

Uge 8 fredag d. 23. februar 2018
(17) Befrielsen og retsopgør. Aldrig mere en 9. april - men mere vækst og velfærd til alle.
Med statsminister Vilhelm Buhls antisabotagetale i Statsradiofonien i september 1942 og det danske politis sabotagebekæmpelse frem til starten af 1943 kunne det være svært at se, hvordan Danmark kunne blive regnet som en rigtig allieret efter krigen.
August -43 blev et vendepunkt i befolkningen og den tyske afvæbning af soldaterne på de danske kaserner og Flådens sænkning på Holmen i København d. 29. august skabte klarhed for mange. Samarbejdspolitikken var brudt sammen, og i september kom Gestapo for alvor til Danmark. Aktionen mod de danske jøder kom i starten af oktober -43, og modstandsfolk risikerede nu tortur hvis de blev taget af det tyske politi. I sommeren -44 optrappede modstandsbevægelsen sine aktiviteter og snart var Folkestrejken en realitet. Det kom til at koste 97 dræbte og ca. 600 sårede. Den 19. september afvæbnede tyskerne det danske politi ved en overraskelsesaktion (operation Möve) og dermed begyndte den politiløse tid, der varede frem til befrielsen. Befrielsesbudskabet lød over den engelske radio BBC kl. 20.36 den 4. maj og aftenen. Hurtigt kom det til opgør i gaderne - og retsopgøret er blevet karakteriseret som et juridisk galehus.
Småstaten Danmarks fremtid kunne ikke blive som neutral men måske som et fuldgodt medlem af FN og senere NATO? Den kolde krig, kul- & stålunion, EFTA, velfærdsstatens opbygning, fokuse-ringen på materiel vækst, herunder bilismen, samt inddragelsen af kvinder, børn og unge i forbrugersamfundet er blandt de mange temaer, der sætter sit præg på danskernes hverdag i efter-krigstiden.

Uge 9 fredag den 2. marts 2018
(18) Det danske politis stilling efter besættelsen -
Under besættelsen kom det danske politi i den ubehagelige situation, at jagten på sabotører og faldskærmsagenter endte med dræbte på begge sider. For at føje spot til skade blev det danske politi tilmed afvæbnet af besættelses-magten og en række betjente endte i koncentrationslejr.
Illegaliteten, som mange betjente valgte, hvis de da ikke flygtede til Sverige, bragte dem i kontakt med underverden og sortbørshandlere, så det var ikke indlysende, hvorledes det uniformerede politi ville bleve modtaget blandt den brede befolkning i den almindelige befrielsesrus i majdagen -45.
Denne gang vil vi se nærmere på fire aspekter af det danske politis stilling fra befrielsen i maj 1945 og ind i den kolde krigs tidlige fase. Vi hører om politiets situation i majdagene, forholdsordren, retsopgøret og det danske politi, herunder betydningen af dødsstraffens genindførelse (med tilbagevirkende kraft) samt politiets rolle i anden halvdel af 1940'erne, hvor den kolde krig (Påskekrisen 1948) snart er en realitet.Tommy P. Christensen er cand.mag. fra Københavns Universitet (Historie og kunsthistorie), samt Master i Voksenuddannelse fra Roskilde Universitet. Han har undervist på gymnasie- og HF-uddannelsen, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, daghøjskoler og i folkeoplysningen samt været ansat på arkiver og museer i Danmark og senest i Sverige. Han er forfatter på flere bøger og fhv. redaktør på Personal-historisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for slægtshistorie. Sammen med Lisa Elsbøll er han medejer af Elsbøll & Christensen/ECM-Media, de er begge medstiftere og medlemmer af Københavns Byvandrerlaug.

Mere om dette kursus

Priser og tilmelding


Kursusinformation

Start: 19-01-2018, kl. 13:00

Ugedag Fredag
Holdnr181-942
Adresse Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved
LokaleSmedjen
Holdtimer18
Antal mødegange6
AfdelingAOF Næstved og Susålandet

Kursusdage

19-01-2018 Fredag 13:00  -  15:30
26-01-2018 Fredag 13:00  -  15:30
02-02-2018 Fredag 13:00  -  15:30
09-02-2018 Fredag 13:00  -  15:30
23-02-2018 Fredag 13:00  -  15:30
02-03-2018 Fredag 13:00  -  15:30

Faktaoplysning

Forudsætninger Der serveres kaffe/the og kage under foredragene. Undervisningsmateriale udleveres undervejs

Betalingsbetingelser


Tilføj til min kalender

Her har du mulighed for at føje dette arrangement til din kalender, f.eks. for at reservere datoen, også selv om du ikke har tilmeldt dig: Tryk på "tilføj til min kalender" Tryk på "åben knap" Lykkes det ikke, så tryk "gem" i stedet for "åbn" og importer fra din kalender.

Alternative kurser

Kursusnavn Ugedag Startdato Underviser

Historien om Danmark - 6 foredrag

Ledige pladser
Pris i DKK 560,00
Fredag 09-03-2018, kl. 13:00-15:30 AOF Næstved og Susålandet Tommy P. Christensen